Indienen van het formulier melding geschil


Een geschil moet u schriftelijk indienen middels het formulier melding geschil, dat volledig moet worden ingevuld met de volgende gegevens:

U kunt gebruik maken van het digitale formulier of het formulier via de post toezenden. In beide gevallen is het handig brieven, mails of andere bewijsstukken toe te voegen voor een zo volledig mogelijke informatie aan de commissie.

Belangrijk: Een geschil moet u binnen een termijn van 12 maanden na het doorlopen van het reguliere overleg met de verhuurder hebben ingediend. U kunt dit lezen in het reglement, artikel 1.

Digitaal Formulier

U kunt uw geschil indienen door middel van ons digitale formulier, hier kunt u ook gelijk uw eventuele extra bijlage's toevoegen. Na het versturen ontvangt u een kopie van het formulier in uw mailbox.

Geschil Indienen

Per e-mail

U kunt het formulier ook per e-mail aan ons versturen. U kunt het formulier invullen en dan verzenden naar info@geschillencommissiekrimpenerwaard.nl.


Download Formulier

Per post

U kunt het formulier ook per post aan ons versturen. U kunt het formulier invullen en dan verzenden naar:

Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard
Postbus 74
2860 AB BERGAMBACHT